Find My Position

Ինչ է Mygym.am -ը?

Mygym.am – նախագիծը կոչված է համախմբել բոլոր սպորտային հաստատությունները մեկ կայքում, ինչը հնարավորություն է տալիս հաճախորդին լիովին ծանոթանալ դրանց հետ և տասնյակ անգամ հեշտացնել մարզասրահ ընտրելու գործնթացը, առցանց ձեռք բերել բաժանորդագրության տոմս, արագ և հարմարավետ, վստահ լինելով ընտրության ռացիոնալության մեջ նաև կուտակել բոնուսներ հետագայում արդյունավետ օգտագործման համար:

Ֆիթնես երկուսով 12 այց

ֆիթնես 12 այց

ֆիթնես 12 այց (45 օրվա ընթացքում)

ֆիթնես 12 այց 30 օրվա ընթացում

Աերոբիկա 14 այց

ֆիթնես 12 այց

ֆիթնես 12 այց

ֆիթնես 12 այց